เผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒”

เผยแพร่ผลงาน ชื่องานวิจัย ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วิจัยในชั้นเรียน-ของนายนพดล-วรรณารุณ-เทอม-๒-ทับ-๖๓

Author: ภัทรหทัย ทองอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *