Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸ฉบั…

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเ…

Continue Reading ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2563 มหาวิทยา…

Continue Reading มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42

🌸สารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸📍ฉบับที…

Continue Reading สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading แข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนสุจริต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเ…

Continue Reading พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนสุจริต
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ว่าท…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ว…

Continue Reading เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ต…

Continue Reading โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ

กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิ…

Continue Reading กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ