Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸เช้านี้ที่ วพพ.🌸 10 กรกฏาคม 2563

🌸เช้านี้ที่ วพพ.🌸 10 กรกฏ…

Continue Reading 🌸เช้านี้ที่ วพพ.🌸 10 กรกฏาคม 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบโบว์ผูกผมนักเรียน

🌸มอบโบว์ผูกผม🌸 ร้าน เกรท เลเบิ…

Continue Reading มอบโบว์ผูกผมนักเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบต้นจันผา

ขอขอบคุณ #ร้านน้ำเสก๊ต มอบ #ต้…

Continue Reading มอบต้นจันผา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหน้ากากอนามัย

ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์ส…

Continue Reading มอบหน้ากากอนามัย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คนดีศรีวังโพรง

🌸คนดีศรีวังโพรง🌸เช้านี้ที่ วพพ…

Continue Reading คนดีศรีวังโพรง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนการศึกษา และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading รับมอบทุนการศึกษา และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading ทำบุญถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸เช้านี้ที่ วพพ. 🌸2 กรกฎา…

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คนดีศรีวังโพรง

🌸คนดีศรีวังโพรง🌸เปิดเรียนวันแร…

Continue Reading คนดีศรีวังโพรง