Recent Posts

Posted in ประกาศโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนตอนเช้า

23 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตร…

Continue Reading ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนตอนเช้า
Posted in ประกาศโรงเรียน

ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564…

Continue Reading ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

22 พฤศจิกายน 2564 วันแรกของการ…

Continue Reading วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
Posted in ประกาศโรงเรียน

นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1 (รอบเก็บตก) ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธน…

Continue Reading นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1 (รอบเก็บตก) ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
Posted in ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ Onsite (เรียนที่โรงเรียน) วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พร้อมปฏิบัติตามนโยบาย 6 หลัก 6 เสริม และ 7 มาตรการ เข้มงวด

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมยินดีต้อ…

Continue Reading โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ Onsite (เรียนที่โรงเรียน) วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พร้อมปฏิบัติตามนโยบาย 6 หลัก 6 เสริม และ 7 มาตรการ เข้มงวด
Posted in ประกาศโรงเรียน

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรีย…

Continue Reading เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
Posted in ประกาศโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเร…

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564
Posted in ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเรื่อง การจัดเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเรื่อง การจัดเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
Posted in ประกาศโรงเรียน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2564
Posted in ประกาศโรงเรียน

พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรี…

Continue Reading พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565