Recent Posts

Posted in ประกาศโรงเรียน

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แจกหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โร…

Continue Reading การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แจกหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
Posted in ประกาศโรงเรียน

กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผ่านมาตรฐานThai Stop Covid Plus เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 จากการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผ่านมาตรฐานThai Stop Covid Plus เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 จากการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
Posted in ประกาศโรงเรียน

รับการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สหวิทยา…

Continue Reading รับการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom
Posted in ประกาศโรงเรียน

📢ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading 📢ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Posted in ประกาศโรงเรียน

📢 ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เ…

Continue Reading 📢 ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Posted in ประกาศโรงเรียน

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ทรงพระเจริญ”——————————๒ เมษาย…

Continue Reading ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Posted in ประกาศโรงเรียน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

นักเรียนแสดงคีตะมวยไทย “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียน…

Continue Reading นักเรียนแสดงคีตะมวยไทย “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565