Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

“ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชส…

Continue Reading วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🔖📣📣โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล”

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading 🔖📣📣โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565…

Continue Reading กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจำเนียร ฟักปัญญา และครอบครัว ที่ได้สนับสนุนอาหาร (ขนมจีนน้ำยา) ในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading นางจำเนียร ฟักปัญญา และครอบครัว ที่ได้สนับสนุนอาหาร (ขนมจีนน้ำยา) ในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภต.ไทรย้อย ที่ได้พบปะนักเรียนได้เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนถึงโทษของการพนัน การรณรงค์ต่อต้านและหามาตรการป้องกันการเล่นพนันทุกรูปแบบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายธน…

Continue Reading เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภต.ไทรย้อย ที่ได้พบปะนักเรียนได้เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนถึงโทษของการพนัน การรณรงค์ต่อต้านและหามาตรการป้องกันการเล่นพนันทุกรูปแบบ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายธน…

Continue Reading นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมไผทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 นา…

Continue Reading ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมไผทนเรศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอด…

Continue Reading นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การแสดงความสามารถของนักเรียนการจัดบูธแสดงผลงาน Best practice ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเร…

Continue Reading เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การแสดงความสามารถของนักเรียนการจัดบูธแสดงผลงาน Best practice ของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูอำลานักเรียนและแสดงความยินดี

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรง…

Continue Reading กิจกรรมครูอำลานักเรียนและแสดงความยินดี