Recent Posts

Posted in ประกาศโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสัมฤท…

Continue Reading มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
Posted in ประกาศโรงเรียน

มอบทุนการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 18 มกราคม 2565 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบทุนการศึกษา (กสศ.)
Posted in ประกาศโรงเรียน

คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

16 มกราคม 2565 คำขวัญเนื่องในโ…

Continue Reading คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

วันที่ 16 มกราคม 2565 ผู้บริหา…

Continue Reading ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

ถวายความอาลัย พระครูประจักษ์สารธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวังไทรย้อยและอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง

วันที่ 14 มกราคม 2565 ว่าที่ร้…

Continue Reading ถวายความอาลัย พระครูประจักษ์สารธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวังไทรย้อยและอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
Posted in ประกาศโรงเรียน

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แด่ ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะครูแล…

Continue Reading คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แด่ ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
Posted in ประกาศโรงเรียน

ไอศครีมเนสท์เล่ และไอศรีมวอลล์ ผู้สนับสนุนความอร่อยหวานเย็นชื่นใจ

วันที่ 11 มกราคม 2565 ไอศครีมเ…

Continue Reading ไอศครีมเนสท์เล่ และไอศรีมวอลล์ ผู้สนับสนุนความอร่อยหวานเย็นชื่นใจ
Posted in ประกาศโรงเรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุดเขต…

Continue Reading ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ประกาศโรงเรียน

การสุ่มตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนว…

Continue Reading การสุ่มตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน