ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอนมีการล่าช้า ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตรงตามที่หลักสูตรกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เห็นว่าควรมีการจัดการเรียนการสอนชดเชย จึงกำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน เพื่อให้เวลาเรียนครบตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนดโดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้

Author: ภัทรหทัย ทองอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *