การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม 2563)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม 2563) นำโดย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานกรรมการ นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายเชาวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม และคณะ ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลในการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

Author: ภัทรหทัย ทองอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *