การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานนักเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์

การผลิตหนังสั้น รายวิชา การผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ (วิชาคอมพิวเตอร์)
ครูผู้สอน นางภัทรหทัย ทองอยู่

1. สาระสําคัญ (Essences)

ความหมาย และความสำคัญของภาพยนตร์สั้น หลักการสร้างภาพยนตร์สั้น เทคนิควิธีการสร้างภาพยนตร์ หลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพมุมสูงมุมต่ำ ระดับสายตา หลักการใช้แสง เงาในการประกอบภาพ การใช้มุมกล้องเพื่อสื่อความหมาย การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ เข้าใจหลัก วิธีการใช้งานโปรแกรม การตัดและต่อภาพ การตัดและต่อเสียง การส่งออกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มวีดิทัศน์        ปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สั้นโดยการถ่ายภาพ บันทึกสียง ตัดต่อภาพและเสียงตามสคลิปที่วางแผนไว้โดยประมวลความรู้ในการถ่ายภาพ การใช้แสง เงา มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่างๆ สามารถส่งออกแฟ้มในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักในการเขียนสคลิป การถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ โดยใช้กล้อง และโปรแกรมการตัดต่อวีดิทัศน์ได้

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning outcomes expected.)

ผลการเรียนรู้
            1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน์
            2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
            3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น
            4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy
            5. นักเรียนสามารถสร้างสื่อวิดีทัศน์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
            รวม 5 ผลการเรียนรู้

าพกิจกรรมการเรียนการสอน

สนุกสนานนักเรียนน่ารัก ห้อง 5/2❤️การผลิตหนังสั้น (short film) ซักซ้อม!!!😁😁😁งานนี้ story board แลดูจะสำคัญอย่างยิ่งยวด!!

จินตนาการล้ำเลิศความพยามมาเต็มๆ เขียน storybroad ทดสอบตัวแสดง acting

หนังสั้น”ปลอดบุหรี่” เมื่อ storybroad เสร็จก็เริ่มถ่ายทำ

จัดทำโดย
นาย พงษ์ศักดิ์ โตขำ เลขที่13 นาย วรวุฒิ กลิ่นอ่อน เลขที่16 นาย ชัยณรงค์
บุญฤทธิ์ เลขที่3 นางสาว ทอฝัน พรมสร เลขที่22 ชั้นม.5/2
หนังสั้น เรื่อง เพื่อน
นาย ประกายเพชร ทิพย์คำ ม.5/2 เลขที่ 11
นาย วิศรุต สีสัน ม.5/2 เลขที่ 14
นาย พลวัฒน์ นนขุนทด เลขที่ 12 น. ส ภัทรภร แก้วเอี่ยม เลขที่ 25 น. ส กัญญาภัค สำแดงเดช เลขที่ 33
นาย ธนกร อุดมพืช ชั้นม.5/2เลขที่7นายชินกร ทองโคตชั้นม.5/2เลขที่31น.ส.รุจิรัตน์ ทองดีชั้นม.5/2เลขที่27
น.ส.รชนีกร ลิสันเทียะ ชั้นม5/2. เลขที่26 น.ส. ปิ่นมณี. บัวถนอม. ชั้นม.5/2 เลขที่23
นาย นิรุช ศรน้อย. ชั้นม.5/2 เลขที่10
นายวิวรรธน์ เมืองตา เลขที่17นายณัฐวุฒิ แคนเภา เลขที่5นายธนพัฒน์ บุญยิ่ง เลขที่8
นายสิทธิโชค วงค์แก้ว เลขที่18เสนอเรื่องคิดผิดชีวิตรเปลี่ยน

หนังสั้นเรื่องเด็กใหม่
นางสาวจันทิมา ทุมมา เลขที่20 นางสาวพิริยากร ทองมี เลขที่24 นางสาวสุจารี ปานขาว เลขที่32
หนังสั้นเรื่องเลือก
น.ส กนกพร เถื่อนวงค์ ม.5/2 เลขที่19 น.ส ชลิตา นาคมี ม.5/2 เลขที่ 21
น.ส รัตติกาล ระดมสุข ม.5/2 เลขที่28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *