การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานนักเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์

การผลิตหนังสั้น รายวิชา การผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ (วิชาคอมพิวเตอร์)
ครูผู้สอน นางภัทรหทัย ทองอยู่

จัดทำโดย
นาย พงษ์ศักดิ์ โตขำ เลขที่13 นาย วรวุฒิ กลิ่นอ่อน เลขที่16 นาย ชัยณรงค์
บุญฤทธิ์ เลขที่3 นางสาว ทอฝัน พรมสร เลขที่22 ชั้นม.5/2
หนังสั้น เรื่อง เพื่อน
นาย ประกายเพชร ทิพย์คำ ม.5/2 เลขที่ 11
นาย วิศรุต สีสัน ม.5/2 เลขที่ 14
นาย พลวัฒน์ นนขุนทด เลขที่ 12 น. ส ภัทรภร แก้วเอี่ยม เลขที่ 25 น. ส กัญญาภัค สำแดงเดช เลขที่ 33
นาย ธนกร อุดมพืช ชั้นม.5/2เลขที่7นายชินกร ทองโคตชั้นม.5/2เลขที่31น.ส.รุจิรัตน์ ทองดีชั้นม.5/2เลขที่27
น.ส.รชนีกร ลิสันเทียะ ชั้นม5/2. เลขที่26 น.ส. ปิ่นมณี. บัวถนอม. ชั้นม.5/2 เลขที่23
นาย นิรุช ศรน้อย. ชั้นม.5/2 เลขที่10
นายวิวรรธน์ เมืองตา เลขที่17นายณัฐวุฒิ แคนเภา เลขที่5นายธนพัฒน์ บุญยิ่ง เลขที่8
นายสิทธิโชค วงค์แก้ว เลขที่18เสนอเรื่องคิดผิดชีวิตรเปลี่ยน

หนังสั้นเรื่องเด็กใหม่
นางสาวจันทิมา ทุมมา เลขที่20 นางสาวพิริยากร ทองมี เลขที่24 นางสาวสุจารี ปานขาว เลขที่32
หนังสั้นเรื่องเลือก
น.ส กนกพร เถื่อนวงค์ ม.5/2 เลขที่19 น.ส ชลิตา นาคมี ม.5/2 เลขที่ 21
น.ส รัตติกาล ระดมสุข ม.5/2 เลขที่28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *