Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 …

Continue Reading ทำบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบบัตรประจำตัวจิตอาสาและสิ่งของพระราชทาน(หมวกและ ผ้าพันคอ)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวล…

Continue Reading พิธีมอบบัตรประจำตัวจิตอาสาและสิ่งของพระราชทาน(หมวกและ ผ้าพันคอ)
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 25…

Continue Reading รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการครู 5 นาที

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading โครงการครู 5 นาที
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินทางส่ง พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ หัทยา นุกอง

12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรม…

Continue Reading เดินทางส่ง พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ หัทยา นุกอง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 4

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 4