Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเ…

Continue Reading ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

“ขนมถั่วแปบหลากสี”…

Continue Reading กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อ…

Continue Reading มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ประชุมรับมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อ…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ประชุมรับมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานบุญทอดกฐิน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อ…

Continue Reading งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ งานบุญทอดกฐิน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy …

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริย…

Continue Reading กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อ…

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนว…

Continue Reading การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2563 ว่าที…

Continue Reading สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดHappy b…

Continue Reading 🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เ…

Continue Reading แนะแนวการศึกษาต่อ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13…

Continue Reading กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจงานซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนที่ชำรุด

วันที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจงานซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนที่ชำรุด
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

วันที่ 25 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเช็คห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้อำนว…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเช็คห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์