Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปี 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 นางหัทยา…

Continue Reading ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโร…

Continue Reading ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย&#8230…

Continue Reading กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มกราคม 2562 นางหัทยา…

Continue Reading นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1