หมวดหมู่: ประกาศโรงเรียน

Posted in ประกาศโรงเรียน

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แจกหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โร…

Continue Reading การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แจกหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
Posted in ประกาศโรงเรียน

กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

Continue Reading กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผ่านมาตรฐานThai Stop Covid Plus เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 จากการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

Continue Reading โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผ่านมาตรฐานThai Stop Covid Plus เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 จากการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

Continue Reading รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
Posted in ประกาศโรงเรียน

รับการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สหวิทยา…

Continue Reading รับการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom
Posted in ประกาศโรงเรียน

📢ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Continue Reading 📢ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Posted in ประกาศโรงเรียน

📢 ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เ…

Continue Reading 📢 ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Posted in ประกาศโรงเรียน

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ทรงพระเจริญ”——————————๒ เมษาย…

Continue Reading ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Posted in ประกาศโรงเรียน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
Posted in ประกาศโรงเรียน

นักเรียนแสดงคีตะมวยไทย “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียน…

Continue Reading นักเรียนแสดงคีตะมวยไทย “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565