หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เ…

Continue Reading แนะแนวการศึกษาต่อ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13…

Continue Reading กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจงานซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนที่ชำรุด

วันที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจงานซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนที่ชำรุด
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

วันที่ 25 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเช็คห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้อำนว…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเช็คห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้กับนักเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้กับนักเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษียณอายุราชการ ปี 2563 “จากวันที่พอเพียง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้บริห…

Continue Reading เกษียณอายุราชการ ปี 2563 “จากวันที่พอเพียง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกิจกรรมต้นกล้านันทนาการ จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2563 โรง…

Continue Reading การแข่งขันกิจกรรมต้นกล้านันทนาการ จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในช่วงกิจกรรม “อ่านคล่อง เขียนคล่อง”

ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์ส…

Continue Reading ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในช่วงกิจกรรม “อ่านคล่อง เขียนคล่อง”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

17 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี …

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸ฉบั…

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเ…

Continue Reading ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2563 มหาวิทยา…

Continue Reading มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42

🌸สารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸📍ฉบับที…

Continue Reading สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42