หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอแจ้งกำหนดการมอบตัว

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading แจ้งเลื่อนกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอแจ้งกำหนดการมอบตัว
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามรายห้อง

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading แจ้งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามรายห้อง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรง

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒”

เผยแพร่ผลงาน ชื่องานวิจัย ผลกา…

Continue Reading เผยแพร่ผลงานวิจัย “ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิ…

Continue Reading รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ThaiHealth Inno Awards 3)

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ThaiHealth Inno Awards 3)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย🎖🎖ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์”

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย🎖🎖ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“วังโพรง เกมส์”

“วังโพรง เกมส์” โร…

Continue Reading “วังโพรง เกมส์”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เจาะเลือดเพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading เจาะเลือดเพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเ…

Continue Reading การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธัญญลักษณ์ ยศปัญญพร ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าท…

Continue Reading คุณธัญญลักษณ์ ยศปัญญพร ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday🌸🎂🍭::: 17 กุมภาพันธ์ 2564 :::🎂🍰🌸คุณครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy …

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday🌸🎂🍭::: 17 กุมภาพันธ์ 2564 :::🎂🍰🌸คุณครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸🎂Happy birthday🎂🎉🎊🍰::17 กุมภาพันธ์ 2564🍰🎂🌸คุณครูประกรรษวัต ธีรวุฒิ🌸

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดHappy b…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸🎂Happy birthday🎂🎉🎊🍰::17 กุมภาพันธ์ 2564🍰🎂🌸คุณครูประกรรษวัต ธีรวุฒิ🌸
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ขอแสดงค…

Continue Reading รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สพม.39 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าท…

Continue Reading เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สพม.39 ครั้งที่ 1/2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activ…

Continue Reading กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง