หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหน้าธงจัดกิจกรรมโครงการครู 5 นาที

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ก…

Continue Reading กิจกรรมหน้าธงจัดกิจกรรมโครงการครู 5 นาที
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิ…

Continue Reading ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอำลาและเลี้ยงส่ง พร้อมร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการ หัทยา นุกอง

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading พิธีอำลาและเลี้ยงส่ง พร้อมร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการ หัทยา นุกอง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

31 ตุลาคม 2562 งานกิจการล…

Continue Reading ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอ…

Continue Reading นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”

การประเโรงเรียนวังโพรงพิท…

Continue Reading การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562

Continue Reading VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โ…

Continue Reading กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 น…

Continue Reading การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562