หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2565

“การเลือกตั้งสภานักเรียน…

Continue Reading การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โ…

Continue Reading มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อม…

Continue Reading กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการจัดเก็บผลงาน การประเมินตามข้อตกลง PA

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565…

Continue Reading การอบเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการจัดเก็บผลงาน การประเมินตามข้อตกลง PA
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร…

Continue Reading วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเ…

Continue Reading กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โ…

Continue Reading กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา”และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์จันทร์สุ…

Continue Reading การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา”และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เดินทางมาส่งครูบรรจุใหม่

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ว่…

Continue Reading ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เดินทางมาส่งครูบรรจุใหม่
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรม การปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 …

Continue Reading กิจกรรมค่ายคุณธรรม การปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4