ผู้เขียน: ภัทรหทัย ทองอยู่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

31 ตุลาคม 2562 งานกิจการลูกเสื…

Continue Reading ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ภาค…

Continue Reading นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”

การประเโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม …

Continue Reading การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562

Continue Reading VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรี…

Continue Reading กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางหัท…

Continue Reading การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Hap…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วันที่ …

Continue Reading พิธีส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงมุฑิตาจิต คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน ” จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวังโรงพิทยาคม

Continue Reading การแสดงมุฑิตาจิต คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน ” จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวังโรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“มอบโล่และเกียรติบัตรคุณครูเกษียณอายุราชการ”

“มอบโล่และเกียรติบัตรคุณ…

Continue Reading “มอบโล่และเกียรติบัตรคุณครูเกษียณอายุราชการ”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม

โรงเรียนที่ ๔ –“โร…

Continue Reading จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

Continue Reading ซ่อมแซมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุม กต.สภ.ไทรย้อย ครั้งที่ 3/2562

นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเ…

Continue Reading ร่วมการประชุม กต.สภ.ไทรย้อย ครั้งที่ 3/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::23 สิงหาคม 2562::: ❤️คุณครูศศิธร ทาระธรรม❤️ ✏️… Have a Happy Birthday, request have strong health, there is the progress in the work and have one’s hopes fulfilled for what, wish every the points. ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::

Continue Reading 🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::23 สิงหาคม 2562::: ❤️คุณครูศศิธร ทาระธรรม❤️ ✏️… Have a Happy Birthday, request have strong health, there is the progress in the work and have one’s hopes fulfilled for what, wish every the points. ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::: 21 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูนพดล วรรณารุณ❤️ (ครูต้อม) ✏️…ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรจากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::

Continue Reading 🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::: 21 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูนพดล วรรณารุณ❤️ (ครูต้อม) ✏️…ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรจากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาและทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรีย…

Continue Reading อบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาและทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562