ผู้เขียน: ภัทรหทัย ทองอยู่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลบันดาล ให้สุขศานต์ เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

Continue Reading ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลบันดาล ให้สุขศานต์ เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562…

Continue Reading การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวศึกษาต่อ

แนะแนวศึกษาต่อ วันที่ 25 …

Continue Reading แนะแนวศึกษาต่อ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562…

Continue Reading การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 จ.เพชรบุรี

Continue Reading ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 จ.เพชรบุรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จ.สุพรรณบุรี

Continue Reading ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จ.สุพรรณบุรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเ…

Continue Reading กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรง…

Continue Reading ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรง…

Continue Reading กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562