ผู้เขียน: ภัทรหทัย ทองอยู่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนว…

Continue Reading VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อม…

Continue Reading กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พวกเราชาววังโพรงพิทยาคม..22 ก….

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผอ.ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸คนดีศรีวังโพรง🌸

🌸คนดีศรีวังโพรง🌸 #นักเรียนดีมี…

Continue Reading 🌸คนดีศรีวังโพรง🌸
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์ วพพ.ปีการศึกษา 2563

Continue Reading สารประชาสัมพันธ์ วพพ.ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸เช้านี้ที่ วพพ.🌸 16 กรกฏาคม 2563 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู้รั้ว วพพ.💖

Continue Reading 🌸เช้านี้ที่ วพพ.🌸 16 กรกฏาคม 2563 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู้รั้ว วพพ.💖
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่ วิทยากรอบรม และคณะครูที่เข้ารับการอบรมฯ Google sites & Google Classroom

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading มอบเกียรติบัตรให้แก่ วิทยากรอบรม และคณะครูที่เข้ารับการอบรมฯ Google sites & Google Classroom
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39

Continue Reading โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39