วัน: 11 มีนาคม 2020

Posted in ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563