Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::: 21 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูนพดล วรรณารุณ❤️ (ครูต้อม) ✏️…ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรจากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::

จำนวนคนดู: 3

Continue Reading 🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂🎉🎊 ::: 21 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูนพดล วรรณารุณ❤️ (ครูต้อม) ✏️…ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรจากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาและทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรีย…

Continue Reading อบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาและทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การนิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂 ::: 19 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูกิตติธัช สีหะวงษ์❤️ ✏️..เป็นที่รักขวัญใจใครทั่วหล้า จิตเมตตา ปราณี มีแจ่มใส ขอวอนเทพ อำนวย ช่วยอวยชัย ปรารถนา สิ่งใด สมใจเทอญ… ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading 🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸 🎂Happy birthday🎂 ::: 19 สิงหาคม 2562 ::: ❤️คุณครูกิตติธัช สีหะวงษ์❤️ ✏️..เป็นที่รักขวัญใจใครทั่วหล้า จิตเมตตา ปราณี มีแจ่มใส ขอวอนเทพ อำนวย ช่วยอวยชัย ปรารถนา สิ่งใด สมใจเทอญ… ::: งานบุคลากรโรงเรียน ::
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562

“วังโพรงเกมส์” โรง…

Continue Reading กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของ ครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์ และครูกิตติธัช สีหะวงศ์ ณ ห้องประชุมอาคารกาสะลองโรงเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางหัท…

Continue Reading การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของ ครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์ และครูกิตติธัช สีหะวงศ์ ณ ห้องประชุมอาคารกาสะลองโรงเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน…

Continue Reading พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Gear Guide Camp

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ช…

Continue Reading โครงการ Gear Guide Camp
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรี…

Continue Reading กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการแข่งขันประเภทต่างๆในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางหัท…

Continue Reading มอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการแข่งขันประเภทต่างๆในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 ร่วมปลูกต้นไม้

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้บริ…

Continue Reading ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 ร่วมปลูกต้นไม้
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังโพรพิทยาคม ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น กว่า 350 สายพันธุ์

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังโพรพิทยาคม ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าว

Continue Reading ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังโพรพิทยาคม ร่วมกันปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น กว่า 350 สายพันธุ์
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ฯ

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading พิธีถวายพระพรชัยมงคล​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ฯ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปี 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

จำนวนคนดู: 0

Continue Reading บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 นางหัทยา…

Continue Reading ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโร…

Continue Reading ทีมงานนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย&#8230…

Continue Reading กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย