รับสมัครนักเรียนผ่านระบบ online

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด (ข้อมูล Update ณ วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 12.25 น. ) Download RSS

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด (ข้อมูล Update ณ วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 12.25 น. ) Download RSS

กำหนดการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
Bufferรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
Bufferระบบจะเปิดให้ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนในระบบได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
Bufferการนับรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวัน จะนับรายชื่อ ถึงเวลา 16.00 น. ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบหลังเวลา 16.00 น. ระบบจะนำรายชื่อไปรวมในวันถัดไป
Bufferระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

Symantec ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ ONLINE คลิกที่นี่ RSS

กรอกใบสมัครนักเรียนผ่านระบบ ONLINE
คลิกที่ **กรอกใบสมัคร**


คู่มือการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ ONLINE คลิก Download

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ ONLINE