หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ตามประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาค…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนดนตรี

ตามประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาค…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนดนตรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนวังโพ…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอน วิชาเอกดนตรี

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนวังโพ…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอน วิชาเอกดนตรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี จำนวน ๑ อัตรา
Posted in ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
Posted in ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มี…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น