ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติ_230825_155457


ข้อมูล”Update” 26 สิงหาคม 2566