ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1065360500
รหัส Smis 8 หลัก :
65022012
รหัส Obec 6 หลัก :
360500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
วังโพรงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
wangphrongphithayakhom
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านวังโพรง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ :
055992427
โทรสาร :
055992427
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
12 มีนาคม 2523
อีเมล์ :
officer@wppschool.ac.th
เว็บไซต์ :
wppschool.ac.th/
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363097660
กลุ่มโรงเรียน :

อปท. :
วังโพรง
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
100 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
30 กม.