ข้อมูลการติดต่อ


o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง


โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
455 หมู่ 4 ตำบลวังโพรง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-992427
โทรสาร   : 055-992427
Website : http://wppschool.ac.th/
Email :  officer@wppschool.ac.th


แผนผังโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

แผนผังโรงเรียน

ข้อมูล”Update” 21 สิงหาคม 2566