Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร้านค้าโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2563 ว่า…

Continue Reading การประชุมร้านค้าโรงเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลบันดาล ให้สุขศานต์ เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

Continue Reading ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลบันดาล ให้สุขศานต์ เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562…

Continue Reading การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวศึกษาต่อ

แนะแนวศึกษาต่อ วันที่ 25 …

Continue Reading แนะแนวศึกษาต่อ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562…

Continue Reading การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 จ.เพชรบุรี

Continue Reading ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 จ.เพชรบุรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จ.สุพรรณบุรี

Continue Reading ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จ.สุพรรณบุรี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเ…

Continue Reading กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรง…

Continue Reading ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562