Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้กับนักเรียน

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้กับนักเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษียณอายุราชการ ปี 2563 “จากวันที่พอเพียง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้บริห…

Continue Reading เกษียณอายุราชการ ปี 2563 “จากวันที่พอเพียง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกิจกรรมต้นกล้านันทนาการ จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2563 โรง…

Continue Reading การแข่งขันกิจกรรมต้นกล้านันทนาการ จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในช่วงกิจกรรม “อ่านคล่อง เขียนคล่อง”

ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์ส…

Continue Reading ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในช่วงกิจกรรม “อ่านคล่อง เขียนคล่อง”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

17 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี …

Continue Reading ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸ฉบั…

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง

🌸สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday คุณครูอัจฉรา มงคลทอง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเ…

Continue Reading ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2563 มหาวิทยา…

Continue Reading มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42

🌸สารประชาสัมพันธ์ วพพ.🌸📍ฉบับที…

Continue Reading สารประชาสัมพันธ์ วพพ. ฉบับที่ 41-42
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563