หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

Posted in ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การเปิดประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
Posted in ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มี…

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น