หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)

วันที่ 3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 ว่าที่ร้…

Continue Reading รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง ( Coaching Team)เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร…

Continue Reading รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading แข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนสุจริต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเ…

Continue Reading พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนสุจริต
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ว่าท…

Continue Reading การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ว…

Continue Reading เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ต…

Continue Reading โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1โรงเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ

กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิ…

Continue Reading กิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการ สสส. ในกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading ร่วมโครงการ สสส. ในกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” ปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ” 88 พรรษา ปวงประชาน้อมสดุดี” ประจำปี 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ” 88 พรรษา ปวงประชาน้อมสดุดี” ประจำปี 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์นักเรียนผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading สัมภาษณ์นักเรียนผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนว…

Continue Reading VTR. ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรีย…

Continue Reading กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563