Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอ…

Continue Reading นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”

การประเโรงเรียนวังโพรงพิท…

Continue Reading การประเมิน “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562

Continue Reading VTR.เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน “จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภูมิ” 25 กันยายน 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โ…

Continue Reading กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ”มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 น…

Continue Reading การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วั…

Continue Reading พิธีส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงมุฑิตาจิต คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน ” จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวังโรงพิทยาคม

Continue Reading การแสดงมุฑิตาจิต คุณครูสำรวย ฤทธิ์สอน ” จากวันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวังโรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“มอบโล่และเกียรติบัตรคุณครูเกษียณอายุราชการ”

“มอบโล่และเกียรติบั…

Continue Reading “มอบโล่และเกียรติบัตรคุณครูเกษียณอายุราชการ”