เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

Posted in ข่าวสารทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

Continue Reading ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพ…

Continue Reading รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563