นิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 จัดนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 24 มกราคม 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ เข้านิเทศการจะจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระฯ เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร

Author: ภัทรหทัย ทองอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *