โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4