Recent Posts

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิ…

Continue Reading รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการของโรงเรียนวังโพรงพิทยา…

Continue Reading มาตรการของโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ThaiHealth Inno Awards 3)

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ThaiHealth Inno Awards 3)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย🎖🎖ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์”

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย🎖🎖ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“วังโพรง เกมส์”

“วังโพรง เกมส์” โร…

Continue Reading “วังโพรง เกมส์”
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เจาะเลือดเพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.พิษ…

Continue Reading เจาะเลือดเพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเ…

Continue Reading การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธัญญลักษณ์ ยศปัญญพร ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าท…

Continue Reading คุณธัญญลักษณ์ ยศปัญญพร ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday🌸🎂🍭::: 17 กุมภาพันธ์ 2564 :::🎂🍰🌸คุณครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy …

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด Happy birthday🌸🎂🍭::: 17 กุมภาพันธ์ 2564 :::🎂🍰🌸คุณครูพิมลพรรณ ไตรรักษ์
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸🎂Happy birthday🎂🎉🎊🍰::17 กุมภาพันธ์ 2564🍰🎂🌸คุณครูประกรรษวัต ธีรวุฒิ🌸

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดHappy b…

Continue Reading สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด🌸🎂Happy birthday🎂🎉🎊🍰::17 กุมภาพันธ์ 2564🍰🎂🌸คุณครูประกรรษวัต ธีรวุฒิ🌸
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ขอแสดงค…

Continue Reading รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สพม.39 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าท…

Continue Reading เข้าร่วมประชุมสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สพม.39 ครั้งที่ 1/2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 …

Continue Reading ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ในการสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Posted in ประกาศโรงเรียน

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อำเภอเนินมะปราง (ศปก.อ.เนินมะปราง) ปี 2564

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติก…

Continue Reading การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อำเภอเนินมะปราง (ศปก.อ.เนินมะปราง) ปี 2564
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Activ…

Continue Reading กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรื่องการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงานคุณธรรม การสอนแบบ Active Learning

กิจกรรมโครงานคุณธรรม การสอนแบบ…

Continue Reading กิจกรรมโครงานคุณธรรม การสอนแบบ Active Learning
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชานาฏศิลป์ไทย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท…

Continue Reading นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชานาฏศิลป์ไทย
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมเร…

Continue Reading ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564…

Continue Reading ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564