ติดต่อเรา

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
เลขที่ 455 หมู่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65190
โทรศัพท์ : 055992427
โทรสาร : 055992427

———————–